Hắn Không Có Mặc Áo Ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Hắn Không Có Mặc Áo Ngực, Nga ra phòng định mặc đồ vào thì Dương cản lại vì nó muốn để nguyên hiện trạng cho kích thích.