Thổi kèn, và lỗ cho chàng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Thổi kèn, và lỗ cho chàng,, Khoảnh khắc vừa rồi linh lực bạo tạc của thằng nhóc kia như dồn nén cả nghìn cái rắm trong người phát ra cùng một lúc.