Cô ấy Yêu Gagging và dở hơi thật!

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô ấy Yêu Gagging và dở hơi thật!, Nhưng Hoàng Yên cũng không thể để đệ tử mới thu của mình vì sợ hãi quá mức mà trở nên ngu ngốc ah.