Tóc vàng đi người yêu của Chastity Lynne nhận mặt cô ta được bảo vệ ...

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng đi người yêu của Chastity Lynne nhận mặt cô ta được bảo vệ ..., Nhưng sau chuyện này, cả buổi sáng Thẩm Hạo cũng không còn nhìn thấy Sở Uyển Ngôn nữa, tựa hồ nàng đang cố ý trốn tránh hắn.