Dã Ngoại Tình Dục Tàn Bạo

तस्वीर का शीर्षक ,

Dã Ngoại Tình Dục Tàn Bạo, Ông Bắc vung kiếm bằng hai tay đón lấy cú chém như muốn bổ đôi cả một ngọn núi của Hoàng Bá.