Quăn cưng Juliette Shyn

chú thích hình ảnh,

Quăn cưng Juliette Shyn, Những người xung quanh đều nhìn xem thứ đó là gì… Nó như một cuộn da nhàu nhĩ lòng thòng không ra hình thù gì cả… Chợt một sọ người chỉ bọc một lớp da rơi xổ ra….