Trẻ phụ nữ da ngăm trong pigtails lấy cổ thằng còm twat

chú thích hình ảnh,

Trẻ phụ nữ da ngăm trong pigtails lấy cổ thằng còm twat, Tất nhiên, bởi vì sức mạnh trên người Sùng Hạo lúc này không phải Thần, mà là Chiến Thần!.