Chơi got a big

chú thích hình ảnh,

Chơi got a big, Uyên vừa kích thích vừa buồn cười, cách cắt nghĩa này lần đầu cô nghe thấy.