Cô gái với bộ ngực lớn vuốt ve,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái với bộ ngực lớn vuốt ve,, Cả đám 6 thằng, giờ còn 5, mày đi nửa chỉ còn lủi thủi bốn thằng già tụi tao.