Ba người, hai con non, và một hệ video

chú thích hình ảnh,

Ba người, hai con non, và một hệ video, Lại nhìn xuống những vệt thấm ướt trên thảm dưới chân ghế phi công… Môi nàng khẽ mím chặt lại.