Đồng minh là một cổ động

chú thích hình ảnh,

Đồng minh là một cổ động, Mày được bao nhiêu 65kg không? Tưởng lừa được anh à? Là tao… Phan Võ ah….