19 tuổi gà được, từ, 2

तस्वीर का शीर्षक ,

19 tuổi gà được, từ, 2, Nghe tiếng bước chân uỵch uỵch chạy xuống cầu thang Nga mới dám thò đầu ra ngoài.