Teen cô gái cho quý luyện tập miệng

तस्वीर का शीर्षक ,

Teen cô gái cho quý luyện tập miệng, Thứ Quang đưa cho cô là một cái đồ chơi nhỏ màu hồng nhạt có hình vòng cung, một đầu lớn như trái trứng cút, đầu kia thì nhỏ tựa tăm bông.