Slim anh Bạn Có một Phatty

chú thích hình ảnh,

Slim anh Bạn Có một Phatty, Đã thế dì lại còn cựa cựa cẳng chân nữa chứ, làm tôi càng căng cứng hơn.