Đẹp Quá Ngắn Tóc Anh Harasawa

chú thích hình ảnh,

Đẹp Quá Ngắn Tóc Anh Harasawa, Dù Thiếu tá Cảnh là lãnh đạo Tổ điều tra đặc biệt không phải cấp trên của anh ta nhưng uy vọng của ông trong ngành không ai dám xem nhẹ.