Thư Ký Natasha Trong Xanh Lụa Vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Thư Ký Natasha Trong Xanh Lụa Vớ, Từ Nhuyễn bị lời nói của anh làm cho xấu hổ, tuy rằng đã một đống tuổi nhưng 20 năm qua chưa từng làm chuyện này lần nào.