SỮA giúp stepdaughter phải hối lộ một người tốt bụng nhân viên cảnh sát.

chú thích hình ảnh,

SỮA giúp stepdaughter phải hối lộ một người tốt bụng nhân viên cảnh sát., Trong lúc từng tờ giấy được chuyển từ trong ra ngoài vẫn có đứa tranh thủ viết thêm vài dòng.