Quân đội makeout phiên

chú thích hình ảnh,

Quân đội makeout phiên, Giá như có Phương Dung ở đây ông sẽ đè nàng ra mà cắn mà xé từng miếng da trên cơ thể rồi tống cái buồi vào lồn để đụ, để đéo cho tan nát ra mới hả.