-Râu lái xe đạp chơi đầu trọc

chú thích hình ảnh,

-Râu lái xe đạp chơi đầu trọc, Ngọc Diệp ngửa mặt lên trời khó nhọc ngớp từng ngụm không khí trong tiếng rên la thống thiết.