2 tóc nâu cho kỹ năng của họ

chú thích hình ảnh,

2 tóc nâu cho kỹ năng của họ, Ông muốn thay lời cảm ơn các chị đã chăm sóc anh ấy trong thời gian qua.