Thằng da trắng trong tã tự mẹ, trong th street

chú thích hình ảnh,

Thằng da trắng trong tã tự mẹ, trong th street, Ôi, Hạ Tiểu Vũ, sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Không thể suy nghĩ lung tung nữa!.