Lớn ngực việc

chú thích hình ảnh,

Lớn ngực việc, Đôi khi Quang cảm thấy hơi nhói khi Uyên lỡ chạm răng vào, nhưng cậu cũng không muốn cắt đứt sự hứng thú của cô.