Hai pháp đẹp, tóc vàng, nhưng người đàn ông hói đến và giúp họ

chú thích hình ảnh,

Hai pháp đẹp, tóc vàng, nhưng người đàn ông hói đến và giúp họ, Chị thấy cây cột trước mắt này không? Chị chỉ cần giữ chặt lấy nó, sau đó không cần quan tâm đến bất cứ điều gì nữa cả, chỉ cần tập trung tận hưởng là được.