Aurora Tuyết là một mắt xanh lâu tóc vàng tóc cùng

तस्वीर का शीर्षक ,

Aurora Tuyết là một mắt xanh lâu tóc vàng tóc cùng, Ha ha… hồi nãy không cho em hiếp dâm, giờ cô lại năn nỉ sao? Cô nứng quá, em muốn thì cứ hãm hiếp cô đi….