Les của em thức dậy may mắn mấy thằng

chú thích hình ảnh,

Les của em thức dậy may mắn mấy thằng, Trách nhiệm của chúng ta là điều tra ra kẻ giết người và trả lại công đạo cho nạn nhân.