Y tá và các bác sĩ chết tiệt làm 93

chú thích hình ảnh,

Y tá và các bác sĩ chết tiệt làm 93, Dương nắm hai tay Nga đưa lên cao khỏi đầu đè vào tường rồi chỉ cần dùng một tay để giữ chặt.