Tôi và quay người nga rất nổi tiếng, người mẫu, ...

chú thích hình ảnh,

Tôi và quay người nga rất nổi tiếng, người mẫu, ..., Sau một buổi trưa tham vấn và thư giãn cùng cô thư ký, có vẻ như tâm trạng của lão Quân đã bớt căng đi phần nào.