Kỳ lạ y tín và electro bdsm của tóc vàng Crystel

chú thích hình ảnh,

Kỳ lạ y tín và electro bdsm của tóc vàng Crystel, Một người cảnh sát trẻ quân hàm Trung Úy như đã chờ đợi sẵn bước nhanh đến trước người đàn ông, thẳng người chào.