Công Khai Tập Chơi/ Quân Đội Đặc Biệt

chú thích hình ảnh,

Công Khai Tập Chơi/ Quân Đội Đặc Biệt, Nhật Vy cũng không ngờ một người phụ nữ như Khánh Phương một lần gần gũi đã hớp hồn mất đứa em của mình.