Jordan màu Xanh trong một lưỡng tính tay ba với hai người

chú thích hình ảnh,

Jordan màu Xanh trong một lưỡng tính tay ba với hai người, Từ trên bầu trời một tiếng rống giận át cả âm thanh của máy bay ong ong vang dội vào màng nhĩ mọi người.