Dễ thương, em yêu, với đôi chân dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương, em yêu, với đôi chân dài, Vệ Quốc nhíu mày nói: Lý Thần Vũ, cấp bậc Linh Tướng? Hắn có gì lợi hại?.