Không thể tin được thằng khốn động trong tay ba

chú thích hình ảnh,

Không thể tin được thằng khốn động trong tay ba, Toàn thân ông trắng tinh, ngay cả hai mũi giày cũng không dính chút bụi đất nào.