Trẻ Da Đỏ Bhabhi Chết Tiệt

chú thích hình ảnh,

Trẻ Da Đỏ Bhabhi Chết Tiệt, Hiện tại Từ Nhuyễn chỉ muốn lấy kim chỉ khâu mồm anh ta lại, không nghĩ đến anh ta là dạng người như thế, sau lưng có thể nói ra những lời này.