Cảm xúc, hút thuốc

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảm xúc, hút thuốc, Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng khó kìm nén của Hoài Nam, cơ thể Khánh Phương như có một ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt.