Tính: hd

chú thích hình ảnh,

Tính: hd, Cả người Khánh Phương căng cứng, miệng phì phò thở dốc, hai cánh tay nàng bấu chặt hai bên thành bể run rẩy như sắp không chịu nổi trọng lượng cơ thể của chính mình.