Trần POV

chú thích hình ảnh,

Trần POV, Kết quả thế nào? Tấn Vương nhìn thấy Đan Trung nét mặt hòa hoãn một chút, ngồi xuống ghế.