Vớ người anh mút

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ người anh mút, Phi Vũ chồng của Thảo Vy nhón chân nhìn dáo dác xung quanh căn nhà rồi lên tiếng khen, mặc dù thì anh chưa biết bên trong thế nào nữa.