Alen Cr0ft Gloryhole

chú thích hình ảnh,

Alen Cr0ft Gloryhole, Thời gian lặng yên không một tiếng động chuồn đi, chớp mắt liền đến nửa đêm.