Gloryhole JO

तस्वीर का शीर्षक ,

Gloryhole JO, Kinh mạch toàn thân ông như muốn nứt vỡ vì hai luồng khí kim tử tàn phá khắp nơi.