Hồng Môi, Cô Gái Tóc Vàng Và Tóc Cho Nó Một Đôi Chân Dài

chú thích hình ảnh,

Hồng Môi, Cô Gái Tóc Vàng Và Tóc Cho Nó Một Đôi Chân Dài, Về phần Quốc mẫu đã mua lại giá cao hay chiếm đoạt nó từ tay ai Hoàng Bá không quan tâm.