Drop dead cô gái xinh đẹp nữ vô khổng lồ

chú thích hình ảnh,

Drop dead cô gái xinh đẹp nữ vô khổng lồ, Nghe được sư phụ cô Khánh Phương nói mà Hội trợn tròn mắt nhìn sang Thy Thy.