Bị bịt mắt Nô lệ Cưng Được gương Mặt xinh Đẹp chết tiệt Khó bdsm ...

chú thích hình ảnh,

Bị bịt mắt Nô lệ Cưng Được gương Mặt xinh Đẹp chết tiệt Khó bdsm ..., Nhưng Tấn Vương vẫn thấy được thân thể tên thanh niên cao lớn đó từng chút khô quắt lại rồi đổ sụp xuống dồn đống như bộ da rỗng tuếch không còn gì bên trong.