Có Sừng Óng Tính Xấu Đi Felching

chú thích hình ảnh,

Có Sừng Óng Tính Xấu Đi Felching, Bất chợt bên dưới của nàng có một vật nóng hổi đang phình to thật nhanh như muốn nâng cả cơ thể nàng lên… Hơi thở Khánh Phương tắc nghẽn.