Người á rập cô gái yêu ngậm lớn

chú thích hình ảnh,

Người á rập cô gái yêu ngậm lớn, Rời khỏi ba người, Hoàng Yên trở về chỗ ngồi uống một ngụm trà vừa cười tủm tỉm nói:.