Tóc vàng Nikki Sinn hút thuốc

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng Nikki Sinn hút thuốc, Nếu như Ngọc Diệp bị cái buồi của ông ám ảnh thì bên này ông cũng đang khóc dở mếu dở vì hình ảnh thân hình vệ nữ của nàng cứ ẩn hiện trong đầu.