Lùn tóc cô gái tóc vàng là thư ký cho ông chủ của cô ta lâu ướt thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Lùn tóc cô gái tóc vàng là thư ký cho ông chủ của cô ta lâu ướt thổi kèn, Vẫn là phong huyết trảo… Theo bí sử An Nam, phong huyết trảo cực kỳ sắc bén không sợ đao kiếm.