Grannies Với Thêm Một Chút Lớp Độn Bên

तस्वीर का शीर्षक ,

Grannies Với Thêm Một Chút Lớp Độn Bên, Từ trên bầu trời một tiếng rống giận át cả âm thanh của máy bay ong ong vang dội vào màng nhĩ mọi người.