Quân Đội 2 Phòng Ngủ

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội 2 Phòng Ngủ, Uyên được Quang bảo hãy nằm sấp xuống trên chiếc chăn màu trắng, ngay tại mé giường.