Pt. 2 Của Tôi và nóng dy

chú thích hình ảnh,

Pt. 2 Của Tôi và nóng dy, Cả văn phòng đã đi ăn trưa hết, Phương Dung vẫn ngồi đó đợi chờ thêm ít phút như mọi khi.