Handsfree sau 10 ngày

तस्वीर का शीर्षक ,

Handsfree sau 10 ngày, Dương duỗi thẳng bàn tay chặt bằm lên lưng theo chu kỳ lên xuống đều đặn phát ra tiếng bập bập.